Home
Tytuł
Dyrektor szkoły mgr inż. Ewa Wawrzak
Język polski mgr Maria Olszewska
mgr Joanna Marcinkowska
mgr Karina Bizan
mgr Wioletta Mokosa
Język angielski mgr Katarzyna Baca
mgr Grażyna Kruczek
mgr Anna Matusik
Język rosyjski mgr Grażyna Kruczek
 
 
Język niemiecki mgr Marzena Halemba
mgr Anna Bernat
mgr Edyta Kozieł
Historia mgr Agnieszka Gawron
mgr Krzysztof Kopka
Matematyka mgr Katarzyna Nawrot
mgr Monika Wylon
mgr Jolanta Grzywnowicz
Fizyka mgr Jarosław Ścisło
 
 
Chemia mgr Adrianna Langier-Kopecka
 
 
Biologia mgr Dorota Laskowska
 
 
Geografia mgr Agnieszka Gawron
mgr Agata Jagodzik
 
Informatyka mgr Wojciech Leśniak
mgr Katarzyna Nawrot
 
Zajęcia
techniczne
mgr Monika Wylon
mgr Aleksandra Błaszczyk
 
Edukacja dla
bezpieczeństwa
mgr Jarosław Ścisło
 
 
Zajęcia
zawodoznawcze
mgr Joanna Marcinkowska
 
 
Wychowanie
fizyczne
mgr Andrzej Olszewski
mgr Jacek Grzywnowicz
mgr Adam Adamczyk
mgr Kinga Ćwintal
 
Wiedza o
społeczeństwie
mgr Krzysztof Kopka
 
 
Wychowanie do
życia w rodzinie
mgr Maria Olszewska
 
 
Plastyka mgr Anna Bogacka
 
 
Muzyka mgr Anna Bogacka
 
 
Religia/Etyka ks. mgr Michał Musialski
ks. mgr Adam Stelmach
mgr Joanna Marcinkowska
Zajęcia
artystyczne
mgr Anna Bogacka
mgr Magdalena Trzcionka
mgr Kinga Ćwintal
Rewalidacja
       n-l wspomagający
mgr Krzysztof Kopka
 
 
Pedagog szkolny mgr Małgorzata Piasecka
 
Psycholog szkolny mgr Magdalena Kukuła
 
Biblioteka mgr Joanna Marcinkowska
mgr Anna Bogacka
 
Świetlica mgr Dorota Bielska
mgr Magdalena Trzcionka
mgr Anna Bogacka

Home
Nasza szkoła
Uczniowie
Samorząd
Absolwenci
Strony Uczniów
Copyright © 2002
mgr Katarzyna Nawrot