NAUKA TO POTĘGI KLUCZ
 HomeABSOLWENCI GIMNAZJUM W PSARACH WEDŁUG ROKU UKOŃCZENIA SZKOŁY
Aktualizacja: 17-11-2012 


Rok 2012
Klasa 3a (klasa matematyczna) 
Zdjęcie z roku szkolnego 2011/2012 z wychowawcą mgr M.Wylon
wychowawca mgr Monika Wylon
Klasa 3b
Zdjęcie z roku szkolnego 2011/2012 z wychowawcą mgr J.Ścisło
wychowawca mgr Wioletta Mokosa, mgr Jarosław Ścisło
Klasa 3c
Zdjęcie z roku szkolnego 2011/2012 z wychowawcą mgr A.Matusik
wychowawca mgr Anna Matusik
Klasa 3d
Zdjęcie z roku szkolnego 2011/2012 z wychowawcą mgr K.Kopką
wychowawca mgr A. Przyborowska, mgr Krzysztof Kopka
Rok 2011
Klasa 3a (klasa matematyczna) 
Zdjęcie z roku szkolnego 2010/2011 z wychowawcą mgr Lidią Kubień
wychowawca mgr Lidia Kubień
Klasa 3b
Zdjęcie z roku szkolnego 2010/2011 z wychowawcą mgr Dorotą Laskowską
wychowawca mgr Dorota Laskowska
Klasa 3c
Zdjęcie z roku szkolnego 2010/2011 z wychowawcą mgr Anną Bogacką
wychowawca mgr Anna Bogacka
Rok 2010
Klasa 3a
Zdjęcie z roku szkolnego 2007/2008 z wychowawcą mgr Marią Olszewską
wychowawca mgr Maria Olszewska
Klasa 3b
Zdjęcie z roku szkolnego 2007/2008 z wychowawcą mgr Joanną Marcinkowską
wychowawca mgr Joanna Marcinkowska
Klasa 3c
Zdjęcie z roku szkolnego 2007/2008 z wychowawcą mgr Katarzyną Nawrot
wychowawca mgr Katarzyna Nawrot
Klasa 3d
Zdjęcie z roku szkolnego 2007/2008 z wychowawcą mgr Marzeną Halembą
wychowawca mgr Marzena Halemba
Rok 2009
Klasa 3a
Zdjęcie z roku szkolnego 2007/2008 z wychowawcą mgr Grażyną Kruczek
wychowawca mgr Grażyna Kruczek
Klasa 3b
Zdjęcie z roku szkolnego 2007/2008 z wychowawcą mgr Wiolettą Mokosą
wychowawca mgr Wioletta Mokosa
Klasa 3c (klasa matematyczna) 
Zdjęcie z roku szkolnego 2007/2008 z wychowawcą mgr Moniką Wylon
wychowawca mgr Monika Wylon
Klasa 3d
Zdjęcie z roku szkolnego 2007/2008 z wychowawcą mgr inż. Ewą Wyderką
wychowawca mgr inż. Ewa Wyderka

Rok 2008
Klasa 3a
Zdjęcie z roku szkolnego 2007/2008 z wychowawcą mgr Anną Bogacką
wychowawca mgr Anna Bogacka
Klasa 3b
Zdjęcie z roku szkolnego 2007/2008 z wychowawcą mgr Anną Matusik
wychowawca mgr Anna Matusik
Klasa 3c
Zdjęcie z roku szkolnego 2007/2008 z wychowawcą mgr inż. Iloną Zarychtą
 (klasa matematyczna) wychowawca mgr inż. Ilona Zarychta
Klasa 3d
Zdjęcie z roku szkolnego 2007/2008 z wychowawcą mgr Agnieszką Gawron
wychowawca mgr Agnieszka Gawron
Rok 2007
Klasa 3a
Zdjęcie z roku szkolnego 2006/2007 z wychowawcą mgr Marią Olszewską
wychowawca mgr Maria Olszewska
Klasa 3b
Zdjęcie z roku szkolnego 2006/2007 z wychowawcą mgr Agnieszką Przyborowską
wychowawca mgr Agnieszka Przyborowska
Klasa 3c
Zdjęcie z roku szkolnego 2006/2007 z wychowawcą mgr Joanną Marcinkowską
 (klasa matematyczna) wychowawcy mgr Joanna Marcinkowska, mgr Lidia Kubień
Klasa 3d
Zdjęcie z roku szkolnego 2006/2007 z wychowawcą mgr Katarzyną Nawrot
wychowawca mgr Katarzyna Nawrot
Rok 2006
Klasa 3a
Zdjęcie z roku szkolnego 2005/2006 z wychowawcą mgr Ewą Wyderką
wychowawca mgr inż. Ewa Wyderka
Klasa 3b
Zdjęcie z roku szkolnego 2005/2006 z wychowawcą mgr Grażyną Kruczek
wychowawca mgr Grażyna Kruczek
Klasa 3c
Zdjęcie z roku szkolnego 2005/2006 z wychowawcą mgr Wioletą Mokosą (po lewej) oraz nauczycielką matematyli mgr Lidią Kubień (po prawej)
wychowawca mgr Wioletta Mokosa
Klasa 3d
Zdjęcie z roku szkolnego 2005/2006 z wychowawcą mgr Dorotą Laskowską
wychowawca mgr Dorota Laskowska
Rok 2005
Klasa 3a
Zdjęcie z roku szkolnego 2004/2005 z wychowawcą mgr Lidią Kubień (po prawej) oraz księdzem mgr Włodzimierzem Sękiem (po lewej)
wychowawca mgr Lidia Kubień
Klasa 3b
Zdjęcie z roku szkolnego 2004/2005 z wychowawcą mgr Anną Bogacką
wychowawca mgr Anna Bogacka
Klasa 3c
Zdjęcie z roku szkolnego 2004/2005 z wychowawcą mgr Marzeną Halembą
wychowawca mgr Marzena Halemba
Klasa 3d
Zdjęcie z roku szkolnego 2004/2005 z wychowawcą mgr Iloną Zarychtą
wychowawca mgr inż. Ilona Zarychta
Rok 2004
Klasa 3a
Zdjęcie z roku szkolnego 2002/2003 z wychowawcą mgr Marią Olszewską
wychowawca mgr Maria Olszewska
Klasa 3b
Zdjęcie z roku szkolnego 2002/2003 z wychowawcą mgr Agnieszką Przyborowską
wychowawca mgr Agnieszka Przyborowska
Klasa 3c
Zdjęcie z roku szkolnego 2002/2003 z wychowawcą mgr Aliną Hadyną
wychowawca mgr Alina Hadyna
Rok 2003
Klasa 3a
Zdjęcie z roku szkolnego 2002/2003 z wychowawcą mgr Wioletą Mokosą
wychowawca mgr Wioletta Mokosa
Klasa 3b
Zdjęcie z roku szkolnego 2002/2003 z nauczycielkami (od lewej) mgr Iloną Zarychtą (chemia), mgr Ewą Wyderką (informatyka), po prawej mgr Agnieszka Gawron (historia i geografia)
wychowawca mgr Agnieszka Przyborowska
Klasa 3c
Zdjęcie z roku szkolnego 2002/2003 z wychowawcą mgr Katarzyną Nawrot (napis III A na zdjęciu jest błędny)
wychowawca mgr Katarzyna Nawrot
Rok 2002
Klasa 3a
Zdjęcie z roku szkolnego 2001/2002 z wychowawcą mgr Ewą Wyderką
wychowawca mgr inż. Ewa Wyderka
Klasa 3b
Zdjęcie z roku szkolnego 2001/2002 z wychowawcą mgr Grażyną Kruczek oraz stażystką językową z Włoch - Sarą
wychowawca mgr Grażyna Kruczek
Klasa 3c
Zdjęcie z roku szkolnego 2001/2002 z wychowawcą mgr Agnieszką Gawron
wychowawca mgr Agnieszka Gawron
Klasa 3d
Zdjęcie z roku szkolnego 2001/2002 z wychowawcą mgr Marią Olszewską
wychowawca mgr Maria Olszewska
Klasa 3e
Zdjęcie z roku szkolnego 2001/2002 z wychowawcą mgr Ewą Wawrzak (po prawej) oraz stażystką językową z Włoch - Sarą (po lewej)
wychowawca mgr inż. Ewa Wawrzak
Klasa 3f
Zdjęcie z roku szkolnego 2001/2002 z wychowawcą mgr Lidią Kubień (po lewej) oraz stażystką językową z Włoch - Sarą (środek)
 wychowawca mgr Lidia Kubień

17-11-2012 
Copyright © 2002
mgr Katarzyna Nawrot
  Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl